Få ekonomier träffades så hårt och så tidigt under de senare årens bankkris som Islands ekonomi. Men trots de höga räntenivåer som följde på krisen, migration som minskade arbetskraften, och hög arbetslöshet har landet fortfarande en framtid som är väl värd att investera i.

Islands första HTEC-center öppnades den 4 november 2011 på Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra (FNV – North-West Community College) i Sauðárkrókur. Detta är det nordligaste centret i det europeiska HTEC-nätverket, och det är utrustat med två TL-1 Toolroom Lathe-svarvar och en vertikal fleroperationsmaskin typ VF-3 med ett rundmatande TR160-trunnionbord för femaxlig skärande bearbetning.

”Den isländska ekonomin är starkt beroende av fiske och processteknik för fiskeindustrin”, säger Hjörtur P. Jónsson som är CEO för Haas Factory Outlet: en avdelning av Idnvélar ehf”, så som nation betraktat behöver vi investera i mer diversifierade sektorer. Vi har stora naturresurser, bland annat malm och energi. Islands möjligheter inom tillverkningsbranschen är praktiskt taget obegränsade, så utmaningen handlar om utbildning och om att visa vad vi klarar av”.

”Metallindustrin i Island behöver utvecklas”, instämmer Thorkell V. Thorsteinsson (Þorkell V. Þorsteinsson) som är vice rektor på FNV. ”Jag tror att metallbearbetning – att skapa detaljmaterial med hög kvalitet – är startpunkten för teknologisk innovation. Jag tror också att metallbearbetningsindustrin kommer att ha innebära stabilisering av vår ekonomi, och CNC-utbildning blir framtiden för vår tillverkningssektor”.

Precis som alla liknande HTEC-invigningar i Europa besöktes även Islands första invigning av ämbetspersoner och representanter från regeringen, inklusive Thórir Ólafsson (Þórir Ólafsson) som är ansvarig för utbildningar på gymnasienivå under Islands utbildningsdepartement: ”Vårt land har 32 gymnasieskolor”, sade han efter evenemanget, och FNV är redan välkänd som en skola vars studenter är välutbildade och redo för industrin. I tävlingen Iceland Skills var det studenter från den här skolan som tog hem guld- och silvermedaljerna. Tekniken för skärande metallbearbetning som lärs ut här, med stöd från Haas Automation, gör FNV till en förebild för andra skolor av samma slag”.

På samma invigning hade också Haas Automations Europachef Alain Reynvoet följande kommentar: ”Jag har haft nöjet att träffa många av våra lokala kunder under den här spännande invigningen. Samtliga har sagt att Haas CNC-maskiner och det här nya HTEC-centret, med stöd från våra lokala HFO-representanter och HTEC-industripartners, kommer att hjälpa landets industrisektor att bygga en stark framtid”.

Rektorn på FNV, Ingileif Oddsdóttir, säger att skolans målsättning är att ha samma tekniska system som tillverkningsföretagen har i sina fabriker. ”Vi vill att våra studenter ska vara erkända ledare inom modern teknik”, säger hon. ”Vi är övertygade om att Haas-maskinerna kommer att hjälpa oss uppnå detta, och genom att vara ett certifierat och anslutet HTEC-center är vi också säkra på att vi har den har de referenser som krävs för att utöka våra tekniska tjänster och utbildningar till att även omfatta lokala företag. För att lyckas är det avgörande att vi bygger upp relationer med industrin, och det här är helt rätt sätt att göra detta”.

Kontakt för ytterligare information:

MBMC – Internationell press och publicitet

+44 (0)1603 283 601

press@mbmc-uk.com