Hans Linnarson, tillförordnad koncernchef och VD för Husqvarna, har utsetts till företagets VD och koncernchef.

 

“Vi är mycket nöjda med Hans arbete som tillförordnad koncernchef och VD för Husqvarna och styrelsen har fullt förtroende för hans förmåga att leda Husqvarna-koncernen”, säger Lars Westerberg, styrelseordförande.

 

”Efter en noggrann rekryteringsprocess som inleddes under sommaren nådde Husqvarnas styrelse slutsatsen att Hans Linnarson skulle vara den bästa VDn och koncernchefen att leda företaget i det rådande klimatet”, tillägger Westerberg.

 

“Jag är djupt engagerad i företaget och att fortsätta det arbete som jag började i juni. Husqvarna är ett fantastiskt företag med utmärkta medarbetare och produkter och jag är stolt över att ha valts för jobbet”, säger Hans Linnarson.

 

För ytterligare information kontakta:

Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80 eller press@husqvarna.se