CNC Software lanserar nu Mastercam X6 med flera nyheter som ökar produktiviteten och konkurrenskraften. Bland dem kan nämnas möjligheten att göra ämnesmodeller i flera stadier under bearbetningen, en specialfunktion för verktygsbanor till olikstora propellerblad.

Ämnesmodeller

Nu kan man spara önskat antal noggranna ämnesmodeller när som helst under bearbetningen för att jämföra och verifiera dem mot den ursprungliga 3D CAD-modellen eller använda dem för restbearbetning.

Blade Expert

Mastercam Blade Expert är en helt ny funktion som förenklar skapandet av verktygsbanor för fräsning av blad till bl.a. propellrar, fläktar och kompressorer med olika bladstorlekar. Det finns ingen begränsning på antalet blad. Funktionen innehåller även kraftfulla och flexibla skrotningsstrategier och kontrollerar automatiskt verktygsaxeln för att ge mjuka maskinrörelser.

OptiRest verktygsbana

Mastercams senaste 3D höghastighetsbana avlägsnar överskottsmaterial med optimerade skrotningsrörelser. Verktygsbanan kan utnyttja funktionaliteten i ämnesmodellerna för att identifiera var överskottsmaterialet som skall bort befinner sig.

Förbättrad Hybrid Finskär

3D-hybridbanor bibehåller Z-skären på de branta väggarna medans de grunda områdena får konstanta rillhöjdsrörelser. Man får helt enkelt det bästa av två världar när man utnyttjar såväl konstanta z-skär som konstanta rillhöjdsrörelser i samma bana. Slutresultatet får mycket bättre finish och verktygen utnyttjas effektivare med Mastercams nya 3D hybridbanor.

Variabel grovsvarvning

Denna nya grovsvarningsparameter gör att man kan variera punkten där verktyget möter ytan vilket innebär att man dels förebygger skador i materialet och dels ökar livslängden på verktyget. Djupet kan varieras upp till 25% av skärdjupet.

På cylindriska ytor och om skärlängden är mer än tre gånger kortare än skärdjupet blir skäret rakt i stället för vinklat. Det finns stöd för både en väg och sick-sack svarvning.

Verktygsbanor vid finsvarvning, upp/ner skärstrategier

Verktygsbanorna vid finsvarvning kan nu optimerats genom att bearbetningsriktning och ordning på väggar och plan ändras.

Dynamisk fräsning med stöd för sick/sack rörelser

Med denna nya funktion kan man utnyttja sick/sack verktygsbanor för öppna områden för att optimera dynamiska verktygsbanor. De utnyttjar radien i verktygsbanorna för en mjuk ingång och utgång i materialet under riktningsändring.

Trimning av verktygsbanan vid fräsning av 5-axlig ämnesmodell

Nu kan alla verktygsbanor i den klassiska familjen av fleraxliga verkstygsbanor trimmas mot den nya ämnesmodellen. Trimning reducerar tiden som verktyget inte har kontakt med materialet.

Fler nyheter i Mastercam X6:

• 2D HST områdeslänkning

• Förbättringar av dynamiska verktygsbanor

• 64-bitars applikation

• OptiRough-strategin omfattar nu även OptiCore och OptiArea

• Automatsynkning av övre och undre kontur vid trådgnistning

• Förbättrad trådgnistseditor

Besök www.mastercam.com om du vill ha mer information om Mastercam X6 eller titta på videoklipp som förklarar nyheterna i programversionen