Under Axxos Användardag 2011 i Jönköping fick TPM-koordinatorn Jens Krisat på Seco Tools i Arboga ta emot pris för bästa produktivitets-förbättring när Axxos Produktivitetspris 2011 delades ut. Förutom äran fick Seco Tools ett diplom och ett presentkort på 10 000 kr.

 

Seco Tools är en ledande tillverkare och leverantör av skärande verktyg. Företaget har över 4 000 anställda världen över och tillverkar fler än 20 000 artiklar inom fräsning, svarvning, borrning och verk­tygssystem.

 

                                                                                                                                                                                           Jens Krisat från Seco Tools tar emot Produktivitetspris

Juryns motivering:

“Seco Tools AB i Arboga har med ett tydligt och uthålligt le­darskap engagerat personalen i det interna förbättringsarbetet enligt TPM-konceptet.

 

Axxos Stopptidsuppföljning har på ett föredömligt sätt använts för att kartlägga förluster och legat till grund för prioriteringar i förbättringsarbetet.

 

Resultatet har blivit strålande med en halvering av stopptid­er och ledtider, samtidigt som de anställdas arbetssituation förbättrats. Seco Tools är en förebild för hur ett framgångsrikt TPM-arbete bör startas upp och bedrivas”.

 

Med hjälp av Axxos Stopptidsuppföljning har Seco Tools i Arboga bland annat förbättrat:

• Engagerat personalen i förbättringsarbetet

• Reducerat förlusterna i nyckelmaskiner med upp till 50 % sedan 2007 vilket innebär 15 timmar extra produktionstid i veckan per maskin.

• Reducerat ledtider från 50 till 20 dagar

 

Axxos Industrisystem

Österängsvägen 2

554 63 Jönköping

036 – 33 20 600

info@axxos.com

www.axxos.com