Om vi ser tillbaka några år för att påminna oss om hur arbetsprocessen vid kantpressning då såg ut och jämför med dagens metoder, så kan vi se en markant skillnad. Idag är 3D-modellen utgångspunkten, den innehåller all information om den färdiga produkten, den är en datorbaserad ”prototyp”. All information vi behöver för att kunna bestämma tillverkningsmetod, göra verktygsval, bestämma presskrafter, uppskatta tidsåtgång och inte minst kontrollera måttoleranser på färdig produkt, finns tillgänglig i 3D-modellen.