På EMO mässan i Hannover i slutet av september introducerade Gühring det nyutvecklade solida hårdmetall spiralborret RT 100 HF som sätter en ny standard vad gäller process pålitlighet och prestanda, speciellt i bearbetning av mycket tuffa material.

Det nya RT 100 HF borret är optimalt lämpat för bearbetning i höghållfasta material och nickel baserade super-legeringar så som Inconel 718.

Med sin robusta skäreggs geometri är den optimerad för mycket tuffa material. Utöver detta resulterar den nya geometrin i en kraftigt reducerad termisk belastning vid spetsen.

Gührings speciellt framtagna, extremt hårda Signum beläggning erbjuder ett effektivt förslitningsskydd för bearbetning i dessa tuffa material tack vare sin höga slitstyrka mot hetta och sin höga diffusion motstånd.

En termografisk undersökning visar att värmen i spetsen

på ett RT 100 HF till höger är betydligt lägre jämfört med

en konventionell geometri.

Det nya borret möjliggör en extremt ekonomisk bearbetning av värme- och kemikalieresistenta material. Det kompletterar Gührings sortimentet för applikationer inom flygindustrin, kraftverksindustrin, den kemiska industrin och alltmer även inom bilindustrin som alla drar nytta av de konstruktiva fördelarna med dessa svårbearbetade material.

Från EMO mässan och framåt finns RT 100 HFborret som ett standardverktyg för borrdjup 3xD,5xD och 7xD med invändiga kylkanaler och förborrdjup 3xD utan invändiga kylkanaler.Dessutom tillverkar Guhring specialverktygi mellanliggande dimensioner eller med stegenligt kundens specifika behov.