Mätteknik. Superprecisa mätningar har en nyckelroll i samhället. Det gäller allt från GPS-navigering till tidgivning över Internet och analys av vattenhalten i atmosfären. Allt detta jobbar SP med. Ragne Emardson, forskare, ger en bild av vad det innebär att jobba med mätteknik på SP.