Olaf Gehrels kommer att leda det nya företaget Fanuc Luxemburg Corpo-ration

Echternach, Luxemburg – Fanucs omstrukturering av den europeiska verksamheten syftar till att förstärka inflytande på den europeiska mark-naden. Alla Fanucs företagsdivisioner aktiva i Europa slås samman och bildar den nya Fanuc Luxemburg Corporation (FLC) med högkvarter i Ech-ternach, Luxemburg. Olaf Gehrels som under många år varit europeisk president i Fanuc Robotics, har utsetts till FLC president.

Fusioneringen sammanför alla Fanucs europeiska divisioner, dvs Fanuc Robotics (industrirobotar), Fanuc FA (fabriksautomation, CNC-system och enheter), och Fanuc Robomachine Europa (fräsmaskiner, eldrivna formsprutning pressar, och trådgnist- maskiner), under ledning av ett moderbolag.

Olaf Gehrels konstaterat att “Vi genomför denna omstrukturering, som vi har planerat ganska länge, för att ytterligare stärka vår verksamhet ”. Fanuc Europas verksamheter har nära 800 anställda och konsoliderade årliga intäkter på 600 miljoner Euro.

Den regionala organisationsstrukturen av dess olika dotterbolag, exempel-vis Fanuc Robotics Deutschland GmbH, Fanuc FA Deutschland GmbH, och Fanuc Robomachine Europe GmbH, kommer att bibehållas. Det bildas nu grupper på europeisk nivå, som nyligen var fallet inom bilindustrin, vilka syftar till att ge support till kunder aktiva på transnationella nivåer.

Fanuc Luxemburg Corporations VD, Olaf Gehrels menar att förändringen kommer att ge Fanuc en effektivare organisation: “Vårt tillväxtmål kräver en tydlig organisationsstruktur. Även om vi måste vara mycket rörliga på en regional nivå, måste vi även ha en stark image som omfattar hela Europa”.

“Liksom tidigare kommer Fanucs framgång på den europeiska marknaden vara beroende av engagerade och motiverade medarbetare, samt nöjda kunder som uppskattar de fördelar som härrör från den höga tillgänglighet-en hos produkterna, och det professionella lokala stödet hos dess europe-iska dotterbolag”.Som Gehrels uttryckte det, “Nyckeln till vår framgång är den förtroendefulla relationer som vi har till våra kunder.”

PR kontakt:

Bruno Fritschi

Manager European Operations

FANUC FA Europe S.A.

Tel.: +352 72 79 79 260

Bruno.Fritschi@fanuc.eu