Den 1 oktober introducerar Sandvik Coromant, specialister på skärverktyg och verktygssystem, en ny fullprofilfräs för kuggfräsning. CoroMill® 176 är en fräs för vändbara hårdmetallskär som kan minska bearbetningstiden med imponerande 50 % och mer än fördubbla skärlivslängden jämfört med en vanlig snabbstålfräs.

 

Den nyskapande lösningen för snäckfräsar finns både för grovbearbetning, medelgrov bearbetning och finbearbetning, och täcker in kuggprofilstorlekar i modulintervallet 4–6 (modul är delningsdiametern dividerat med antalet kuggar). Med standardhårdmetallskär för kuggprofiler enligt DIN3972-2 finns det även specialtillverkade alternativ för specifika profiler med exempelvis ändring av kuggtoppar och protuberans. Fräsen, som är registrerad enligt DIN3968 klass B, är mycket lätt att använda och är försedd med Sandvik Coromants nyskapande iLock-gränssnitt för bästa möjliga precision och stabilitet.

 

Läs mer…