Alla beslutsfattare, påverkare och inköpare i den svenska verkstadsindustrin ska få sin egen tidning utan någon som helst kostnad.