I ett litet industriområde i Motalas utkanter huserar TermoRegulator, ett företag med ett namn som har historisk klang och med en solid bakgrund som leverantör av detaljer i tunnplåt. Det anrika namnet hänger kvar sedan 1947, när tillverkningen av regulatorer för oljepannor drog igång. Det är länge sedan den sista regulatorn lämnade fabriken, men namnet är väl inarbetat och har fått leva vidare.

 

Nu står namnet för ett mycket modernt företag, som är verksamt inom tillverkning och sammanbyggande av tunnplåtsdetaljer men som ser större perspektiv än så.