Square Tools AB med rötterna från 1950-talet har under decennier försett Svensk verkstadsindustri med skärande och hållande kvalitetsverktyg från några av de största tillverkarna i bl.a. Tyskland och Schweiz. En starkt bidragande orsak till företagets framgångar är den breda men samtidigt djupgående kompetens på området skärande bearbetning som personalen har byggt upp genom åren. Square Tools har utvecklats till en av de ledande leverantörerna av professionella produktionslösningar på den svenska marknaden.

 

Denna position stärktes ytterligare 2005 då Square Tools AB blev ett helägt dotterbolag till Komet Group med huvudkontor i Besigheim, Tyskland. Komet Group är ett av världens ledande företag på framförallt hålbearbetning med ca 1800 anställda över hela världen.

 

Under åren har även samarbetet stärkts med våra andra stora verktygstillverkare såsom; Ingersoll Werkzeug GmbH, Paul Horn GmbH, BASS GmbH, Heule Werkzeug AG, WTO GmbH och Cogsdill Nuneaton LTD. Med dessa starka varumärken som komplement till Komets verktygsprogram har Square Tools AB utvecklats till den mest kompletta verktygsleverantören på den svenska marknaden.

 

Vi har under några år visat vår samhörighet med Komet Group genom att komplettera vårt varumärke Square Tools med Komet Sweden. Det är nu dags att ta nästa steg i integrationen med Komet Group.

 

Under 2011 har vi påbörjat en utökning av vår verksamhet till våra Skandinaviska grannländer Norge och Danmark. Som ett led i detta byter vi namn till Komet Scandinavia AB. Namnändringen kommer att vara fullt genomförd den 1 november.

 

För våra kunder kommer förändringen enbart vara positiv. Komet Scandinavia AB blir en större och betydligt starkare partner på marknaden tillsammans med vårt moderbolag Komet Group GmbH.

 

OBS! Vi byter endast namn. Organisationsnummer och bankgiro blir detsamma som tidigare!!

 

Kontaktuppgifter:

Komet Scandinavia ABTel vxl +46 40 49 28 40scandinavia@kometgroup.com

www.kometscandinavia.com