Tillverkningsindustrin söker med ljus och lykta efter personal till sin produktion. Så ser det ut på många håll, och på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping gör Ingvar Carlsson och hans elever vad de kan för att möta behovet.