Antalet ansökningar till Swedish Steel Prize slår rekord. Över 60 kvalificerade ansökningar från 20-talet länder har lämnats in. Spännvidden är stor och ökningen pekar på växande intresse för höghållfasta stål. Den 17 november utses årets vinnare.

 

Swedish Steel Prize delas ut till innovativa konstruktioner i höghållfasta stål.Syftet är att inspirera, stimulera och sprida kunskap om höghållfasta stål ochmöjligheterna att utveckla lättare, säkrare och mer miljöanpassade produkter.

 

I år växer Swedish Steel Prize både avseende antalet ansökningar och derasgeografiska spridning. Alla världsdelar är representerade och bland ländernaåterfinns flera av de snabbast växande ekonomierna i världen.

 

– I de här länderna – Kina, Ryssland, Tjeckien och Polen – är utvecklingskraften stor och det märks tydligt på de ansökningar vi får in, berättar Jan Kuoppa från SSAB. Lösningarna är spännande och nytänkande.

 

Swedish Steel Prize instiftades 1999. En oberoende jury nominerar fyra finalister som presenteras i samband med prisceremonin i november.

 

– Vi i juryn har ett intressant uppdrag, förklarar Sture Hogmark, professor i materialteknik vid Uppsala Universitet och medlem i juryn sedan 2008. Lösningarna som kommer in är roliga och genialiska och det krävs både långa och diskussioner och ordentlig granskning för att utse finalister och förstapristagare.

 

– Starkare och hållbarare konstruktioner är exempel på nyttan med att använda höghållfast stål, förklarar han vidare. Det kan också bidra till en enklare produktion med färre moment och smidigare hantering.

 

Årets fyra finalister presenteras i slutet av september och vinnaren utses på Swedish Steel Prize-dagen den 17 november.