I år blir det extra fokus på plåtbranschen i samband med Tekniska Mässan den 4 – 7 oktober.Då arrangeras för första gången Blech Nordic som en separat mässa med ett hundratal utställare från17 länder.

 

Bakom arrangemanget står engelska Mack Brooks Exhibitions. Samma företag arrangerar den globalt inriktade EuroBlech, som genomförs vartannat år. Nästa år är det 22:a gången, och sedan 1992 är detmässhallarna i Hannover som är platsen för detta evenemang.

 

Under våren 2011 genomfördes också regionala Blech-mässor i Ryssland och i Indien, och i oktoberkommer alltså turen kommit till Norden och Sverige, med Blech Nordic 2011.

 

Separat mässa är ett önskemål från industrin

 

Det är efter önskemål från både tillverkare och återförsäljare av utrustning för plåtbearbetning som vi nu etablerar en separat mässa för denna industri, betonar Susanne Neuner som är informationsansvarig hos Mack Brooks. Även om länder som Kina och Indien erbjuder många affärsmöjligheter så är man också angelägen om att vara närvarande på den högteknologiska nordiska marknaden.