Dynamisk fräsning minskar bearbetningstiden och ökar verktygets livslängd.