Nacka Förlags AB (Aktuell Produkion) säkert och stabilt säger Soliditet

 

Nacka Förlags tillhör de tre procent av Sveriges företag som innehar en AAA-klassning. Mer än 2000 olika beslutsregler ligger till grund för kreditinstitutet AAA Soliditet AB:s hårda bedömning. För att uppnå AAA måste företaget enligt Soliditets kriterier “vara oerhört stabilt över tid och ha minimal konkursrisk, ägarna och ledningen måste vara utan anmärkning och tillfredsställande, företagets ekonomiska nyckeltal ska väsentligt överträffa branschmedianen och betalningsförmågan måste vara oerhört god och utan anmärkning”.

 

rating (2)

 

Även kreditinstitutet UC har givit Nacka Förlags högsta betyg. Företaget klassificerar företag i riskklasserna 1 till 5 där riskklass 5 innebär lägsta risk för obestånd. UCs riskbedömning uppdateras dagligen från ett stort antal källor. Nacka Förlags har av UC AB tilldelats högsta kreditvärdighet med riskklass 5.