För bara någon vecka sedan introducerade verktygsspecialisten EDECO TOOL en ny, svensk katalog med hållande verktyg. Ett unikum på många sätt. Tryckta publikationer som i ett och samma forum samlar, och på ett strukturerat sätt presenterar, informa­tion om hela spektrat av hållande verktyg är sällsynta.

 

FÖR BARA NÅGON VECKA SEDAN introducerades på bred front EDECOSnya katalog HÅLLANDE VERKTYG.

En fullspäckad presentation på nära 400 sidor där företaget handplockat och pre­senterat det bästa från sina leverantörer av chuckar, vinkelhuvuden, drivna verktyg och modulära arborrverktyg.

“Att i digitala tider ge kunder på verkstadsgolvet information att ta i med bara händerna vet vi av tidigare erfarenhet uppfattas som mycket positivt” säger Johan Nilsson, Edecos produktchef inom hållande verktyg. Utmaningen har varit att ur våra leverantörers jättelika sortiment göra ett bra urval och att presentera informationen på ett sätt som är lätt att förstå.

 

PÅ SVENSKA OCH MED PRISER PÅ DET MESTA

Katalogarbetet har pågått under hela våren och innehållet har finslipats in i det sista. Det som till slut lämnat tryckpressarna är nära 400 välfyllda sidor helt på svenska som, sorterat under 10 kapitel, presenterar det mesta av det Edeco kan erbjuda sett till chuckar, vinkelhuvuden, drivna verktyg och modulära arborrverktyg.

“Katalogen innehåller allt från unika specialprodukter för smala användningsområden, till omfat­tande program från tillverkare som är välkända över hela världen” fortsätter Johan. Med stöd av tidigare erfarenheter har vi dessutom valt att presentera priser på i stort sett samtliga produkter. Det är för vår del viktigt att kunderna tidigt får ett underlag för sina investeringsbeslut.

 

INNEHÅLLET TILLGÄNGLIGT PÅ FLERA SÄTT

Den nya katalogen riktar sig mot flera användar­grupper. Innehållet ska ge teknisk och ekonomisk in­formation till inköpare och beslutsfattare men också vara ett praktiskt hjälpmedel för operatörer ute på verkstadsgolvet. Det är därför viktigt att katalogen görs tillgänglig på flera sätt. Förutom den tryckta ut­gåvan finns även digitala filer i såväl PDF som Page Flip-format att ladda ner på Edecos webbsida.

“Tillgängligheten är viktig, säger Johan. För många är det naturligt att hämta sin information direkt från dataskärmen. För andra, inte minst operatörerna som vistas ute på golvet, finns inte alltid vare sig datorer eller nätuppkoppling. Här kommer den trycka utgåvan väl till pass”

 

Från Edecos sida ser man nu med spänning fram emot marknadens respons. Katalogen har trycks i nära 4.000 exemplar och många kommer att ges möjligheter att tycka till. HÅLLANDE VERKTYG finns att beställa via Edecos hemsida.