På en höjd, där tidigare ett vattentorn har funnits, ligger företaget Diamantprofil AB. Läget är nästan symboliskt, om man tänker på barnvisan ”blinka lilla stjärna…” Läget på toppen passar också en del av företagets filosofi att alltid ligga på toppen. Annars för ordet diamant till tankar om gruvorna i Kimberly och diamantsliparna i Antwerpen. Denna gång handlar det emellertid om andra diamanter, som används för slipning.