Att hantera kraft kräver precision. Inte minst om man som Siemens i Trollhättan tillverkar brännkammare till gasturbiner där strömningshastigheten inte sällan spränger ljudvallen. Något som ställer stora krav på en plåtbearbetning utan utrymme för felmarginal.