Genom att hårdförkroma en metallyta skapas ett extremt bra skydd mot korrosion, nötning och hetta. Genom en unikt djup kompetens inom det här området har Swecrom AB i Borlänge blivit en ledande leverantör, inte bara i Sverige utan till kunder runt om i hela världen.