Att som ett mindre företag arbeta med tillverkning bjuder hela tiden på nya utmaningar. Att använda begränsade resurser på rätt sätt är därför inte alltid det lättaste. En problematik som det europeiska forskningsprojektet Future SME, där bland annat Chalmers deltar, nu hoppas skapa lösningar för.